Privacy Policy

1. INTRODUCERE

Aplicând în programul nostru de afiliere, sunteți de acord să respectați această politică de confidențialitate.

Această politică de confidențialitate descrie modul în care colectăm, folosim, procesăm și dezvăluim informațiile dvs.

„Controlorul de date” este compania care determină scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal în temeiul prezentei politici de confidențialitate.

Neosoft Ltd acționează în calitatea sa de operator de date în conformitate cu Regulamentul UE 2016/67, determinând scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal.

În scopul acestei politici, utilizarea „noi”, „nouă” sau „a noastră” se referă la compania care este responsabilă pentru informațiile dvs. în temeiul prezentei politici de confidențialitate.

Vă rugăm să consultați secțiunea 7 pentru detaliile de contact ale operatorilor de date.

2. INFORMAȚII PE CARE LE COLECTĂM

Când vă înscrieți pentru a deveni afiliat, vă solicităm și colectăm numele de utilizator, adresa URL a site-ului dvs. web, adresa de e-mail, țara și moneda dvs.

După ce sunteți aprobat ca afiliat, vă colectăm numele, adresa, data nașterii, numărul de telefon și, în unele cazuri, ID-ul dvs. Skype.

3. CUM FOLOSIM INFORMAȚIILE PE CARE LE COLECTĂM

Informațiile pe care ni le furnizați sunt necesare pentru executarea adecvată a contractului dintre dvs. și noi, în special pentru a ne aplica Termenii și condițiile, inclusiv notificarea dvs. cu privire la orice modificare a acestora.

În unele cazuri, putem folosi datele dvs. și pentru:

• vă contactăm în legătură cu promoțiile, produsele sau serviciile care vă pot interesa din când în când, dar numai în cazul în care ați consimțit să primiți astfel de comunicări de marketing.

• efectuăm anumite analize ale dvs. pentru a ne putea personaliza, măsura și îmbunătăți marketingul și pentru a vă trimite comunicări de marketing mai relevante.

În astfel de cazuri, vom procesa informațiile dvs. personale în scopurile enumerate în această secțiune, având în vedere interesul nostru legitim de a întreprinde activități de marketing pentru a vă oferi produse sau servicii care vă pot interesa. Puteți oricând să renunțați la primirea comunicărilor de marketing de la noi urmând instrucțiunile de dezabonare incluse în comunicările noastre de marketing sau modificând setările de notificare din interfața dvs.

4. ÎMPĂRTĂȘIREA ȘI DIVULGAREA

4.1. CONFORMITATEA CU LEGEA, RĂSPUNDEREA LA CERERILE JURIDICE, PREVENIREA DAUNELOR ȘI PROTECȚIA DREPTURILOR NOASTRE.

Putem dezvălui informațiile dvs., inclusiv informații personale, instanțelor judecătorești, autorităților de aplicare a legii sau autorităților guvernamentale sau terților autorizați, dacă și în măsura în care ni se cere sau ni ne permite să facem acest lucru prin lege sau dacă o astfel de divulgare este în mod rezonabil necesară: (i) pentru a ne respecta obligațiile legale, (ii) pentru a respecta procesele legale și pentru a răspunde cererilor susținute împotriva noastră, (iii) pentru a răspunde cererilor legate de o investigație penală sau presupusă sau suspectată activitate ilegală sau orice altă activitate care ne poate expune pe noi, pe dvs. sau oricare alt utilizator al nostru pentru răspunderea legală.

Baza legală pentru această prelucrare este reprezentată de interesele noastre legitime, și anume protecția și afirmarea drepturilor noastre legale și protecția adecvată a afacerii noastre împotriva riscurilor.

4.2. FURNIZORI DE SERVICII PĂRȚI TERȚE

Este posibil să recurgem la diverși furnizori de servicii terță parte să ne ajute să oferim servicii legate de programul de afiliere. Furnizorii de servicii pot fi localizați în interiorul sau în afara Spațiului Economic European („SEE”).

Acești furnizori au acces limitat la informațiile dvs. și sunt obligați contractual să le protejeze și să le utilizeze în numele nostru numai în scopurile pentru care au fost dezvăluite și în conformitate cu această politică de confidențialitate.

Este posibil să împărtășim unele dintre informațiile dvs. cu astfel de furnizori de servicii terță parte pentru a asigura executarea adecvată a contractului nostru cu dvs., pentru interesul nostru legitim și pentru a ne respecta obligațiile legale. Vă vom solicita consimțământul atunci când este necesar.

Ne puteți contacta oricând pentru a primi lista completă a furnizorilor noștri de servicii care vă procesează datele.

4.3. AFILIAT CORPORATIV

Putem împărtăși informațiile dvs., inclusiv informații personale, oricărui membru al grupului nostru de companii (aceasta însemnând filialele noastre, compania noastră de holding și toate filialele sale) în măsura în care este în mod rezonabil necesar în acest scop și pe baza legală, prevăzute în această politică.

4.4. TRANSFERURI DE AFACERI

Dacă ne angajăm sau suntem implicați în orice fuziune, achiziție, reorganizare, vânzare de active, faliment sau eveniment de insolvență, atunci putem vinde, transfera sau partaja unele sau toate activele noastre, inclusiv informațiile dvs. în legătură cu o astfel de tranzacție sau în contemplarea unei astfel de tranzacții (de exemplu, verificarea antecedentelor). În acest caz, vă vom notifica înainte ca informațiile dvs. personale să fie transferate și să devină supuse unei politici de confidențialitate diferite.

5. DREPTURILE SUBIECTULUI DE DATE

În conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor, aveți dreptul de a accesa, rectifica, transporta și șterge unele dintre datele dvs. De asemenea, aveți dreptul să vă opuneți și să restricționați anumite prelucrări ale datelor dvs. Aceasta este o determinare de la caz la caz, care depinde de lucruri precum natura datelor, motivul pentru care sunt colectate și prelucrate și nevoile relevante de păstrare juridică sau operațională.

Puteți exercita oricare dintre drepturile descrise în această secțiune înaintea controlorului dvs. de date, trimițând un e-mail la affiliates@conticazino.ro. Vă rugăm să rețineți că este posibil să vă cerem să vă verificați identitatea înainte de a lua măsuri suplimentare cu privire la solicitarea dvs.

Vă rugăm să rețineți că, în timp ce vom încerca să satisfacem orice solicitare pe care o faceți cu privire la drepturile dvs., acestea nu sunt drepturi absolute. Aceasta înseamnă că este posibil să trebuiască să vă refuzăm solicitarea sau să putem să o respectăm doar parțial.

5.1. GESTIONAREA INFORMAȚIILOR DUMNEAVOASTRĂ

Puteți accesa și actualiza unele informații din setările interfeței. Sunteți responsabil pentru menținerea actualizată a informațiilor dvs. personale.

5.2. RECTIFICAREA INFORMAȚIILOR INEXACTE SAU INCOMPLETE

Aveți dreptul să ne cereți să corectăm informațiile personale inexacte sau incomplete care vă privesc (și pe care nu le puteți actualiza în interfața dvs.).

5.3. ACCESUL ȘI PORTABILITATEA DATELOR

Aveți dreptul de a accesa datele dvs. personale deținute de noi și dreptul de a primi anumite date cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de mașină și / sau de a ne solicita să transmitem aceste informații unui alt furnizor de servicii (acolo unde este posibil din punct de vedere tehnic).

5.4. PĂSTRAREA ȘI ȘTERGEREA DATELOR

Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pe perioada necesară executării contractului dintre dumneavoastră și noi și pentru a ne respecta obligațiile legale. În cazul în care nu mai este necesar să prelucrăm datele dvs. personale, acestea vor fi șterse. Vă rugăm să rețineți, totuși, că putem fi supuși cerințelor legale și de reglementare pentru a păstra datele cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă.

Aveți dreptul de a vă fi șterse anumite date cu caracter personal în cazul în care nu mai este necesar ca noi să le prelucrăm, în cazul în care v-ați retras acordul în conformitate cu punctul 5.5, în cazul în care v-ați opus în conformitate cu punctul 5.6, în cazul în care datele dvs. personale au fost prelucrate în mod ilegal sau în cazul în care ștergerea datelor dvs. personale este necesară în conformitate cu o obligație legală;

Vă rugăm să rețineți că, dacă solicitați ștergerea informațiilor dvs. personale:

a. Putem păstra și utiliza informațiile dvs. personale în măsura necesară pentru a ne respecta obligațiile legale.

b. Putem păstra unele dintre informațiile dvs. personale, după cum este necesar pentru interesele noastre legitime de afaceri, cum ar fi detectarea și prevenirea fraudei și îmbunătățirea siguranței.

c. Informațiile pe care le primim despre dvs. pot fi accesate și conservate pentru o perioadă prelungită atunci când fac obiectul unei cereri legale sau obligații, investigații guvernamentale sau investigații cu privire la posibile încălcări ale Termenilor sau Politicilor noastre sau pentru a preveni vătămarea.

5.5. RETRAGEREA CONSIMȚĂMÂNTULUI ȘI RESTRICȚIA PRELUCRĂRII

În cazul în care v-am solicitat în mod special consimțământul pentru a prelucra datele dvs. personale și nu avem alte condiții legale pe care să ne bazăm, aveți dreptul de a retrage acest consimțământ în orice moment prin modificarea setărilor de interfață sau prin trimiterea unei comunicări la affiliates@conticazino.ro specificând ce consimțământ îl retrageți. Vă rugăm să rețineți că retragerea consimțământului dvs. nu afectează legalitatea oricăror activități de prelucrare bazate pe un astfel de consimțământ înainte de retragerea acestuia.

În plus, legislația aplicabilă vă poate oferi dreptul de a limita modalitățile prin care utilizăm informațiile dvs. personale, în special atunci când (i) contestați exactitatea informațiilor dvs. personale; (ii) prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii informațiilor dvs. personale; (iii) nu mai avem nevoie de informațiile dvs. personale în scopul prelucrării, dar aveți nevoie de informații pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale; sau (iv) v-ați opus prelucrării în conformitate cu secțiunea următoare și în așteptarea verificării dacă temeiurile legitime ale operatorului de date le anula pe ale dvs.

5.6. OBIECȚIE LA PRELUCRARE

Aveți dreptul de a vă opune prelucrării în cazul în care baza legală este că este în interesul nostru legitim, dar vă rugăm să rețineți că este posibil să prelucrăm în continuare datele dvs. personale în cazul în care există alte baze legale relevante sau în care avem motive imperioase pentru a continua prelucrarea datelor dvs. personale în interesele noastre care nu sunt suprasolicitate de drepturile, interesele sau libertățile dvs.;

De asemenea, aveți dreptul de a vă opune marketingului direct, care se poate face prin renunțarea la marketingul direct fie prin setările interfeței, fie prin renunțarea la comunicarea în sine. De asemenea, aveți dreptul de a vă opune oricărei analize în măsura în care se referă numai la marketingul direct.

5.7. PLÂNGERI DE LOCUIRE

Aveți dreptul de a depune reclamații cu privire la activitățile de prelucrare a datelor efectuate de operatorul de date în fața autorităților competente pentru protecția datelor. Vă rugăm să consultați secțiunea 7 pentru informații suplimentare.

6. TRANSFERUL INFORMAȚIILOR DUMNEAVOASTRĂ PESTE MĂRI

Pentru a facilita operațiunile noastre globale, putem transfera, stoca și procesa informațiile dvs. în cadrul familiei noastre de companii sau le putem partaja cu furnizori de servicii localizați în afara Europei în scopurile descrise în prezenta politică de confidențialitate.

Dacă transferăm datele dvs. cu caracter personal în afara SEE, în cadrul grupului sau partenerilor noștri de afaceri, vom lua toate măsurile rezonabile pentru a ne asigura că există măsuri adecvate pentru a vă menține datele personale atât de sigure pe cât sunt în SEE și în conformitate cu această politică de confidențialitate, bazându-ne pe utilizarea clauzelor contractuale standard sau a regulilor corporative obligatorii sau a oricărei alte metode acceptabile care asigură o protecție a datelor dvs. la standardul cerut în SEE.

Ne puteți contacta oricând pentru a primi lista completă a furnizorilor noștri de servicii din afara SEE care vă procesează datele.

7. CONTACTAȚI-NE

Dacă aveți întrebări cu privire la această politică sau la practicile noastre de gestionare a informațiilor sau dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dvs. în temeiul Regulamentului general privind protecția datelor, vă rugăm să contactați responsabilul cu protecția datelor la: affiliates@conticazino.ro. Operatorul de date responsabil pentru informațiile dvs. este Neosoft Ltd, nr. C98869, pe care îl puteți contacta online la affiliates@conticazino.ro sau prin poștă la: Neosoft Ltd, reg. Nr. C 98869 o companie înființată în conformitate cu legile Maltei, cu sediul social la nivelul 3, Suite 2766, Tower Business Center, Tower Street, Swatar, Birkirkara BKR 4013, Malta.

8. DEPUNEREA UNEI PLÂNGERI

Dacă nu sunteți mulțumit de modul în care gestionăm datele dvs. personale, aveți, de asemenea, dreptul de a depune o reclamație la Autoritatea locală pentru protecția datelor.